top of page

סדנאות אודות כשלים אמפתיים בטיפול ובהדרכה
מנחה: ד”ר טייטל איבון

בסדנה נבחן ונעמיק את ההכרות עם מושג הכשל האמפתי בטיפול, בראי התיאוריה, ביטויו ביחסי מטפל מטופל והשלכותיו הטיפוליות תוך הצגת דוגמאות מתוך החוויה והקליניקה.

מטרת הסדנה לסייע למטפל הקליני לזהות ולאפיין כשלים אמפתיים מצד המטפל, להגדירם ולהבין את חשיבותם ואת השפעתם בטיפול על מנת למנוע הופעתם ולשפר את תפקוד המטפל.
הכשל האמפתי הוא מושג רב ערך שאינו מוגדר בספרות ובקליניקה באופן אחיד, שנוכח בכל מערכת יחסים בכלל ובתוך יחסי מטפל מטופל בפרט, ומשפיע על מהלך הטיפול ותוצאותיו.
סקירת הספרות מראה כי כשל אמפתי הוא תלוי תיאוריה. המחקר מגלה כי 80% מהמטופלים חוו כשלי אמפתי מצד המטפל, ובמרבית המקרים הכשל טופל ברמת שביעות רצון בינונית והשפיע על תוצאות הטיפול. נמצא שאם הכשל חמור ומתמשך הוא עלול להביא לנשירה מהטיפול. בהגדרת כשל אמפתי מצאנו שני ממדים- רגשי ופרשני, ושכשל רגשי קודם לפרשני.
נמצא שמטופלים אינם נוטים ליזום ולדבר על הכשל ושזו אחריות המטפל לזהות כשל, להעלותו, לקחת עליו אחריות ולטפל בו בצורה מיטבית. ככלל כשל אמפתי השפעתו שלילית ויש להימנע ממנו, אך במידה והוא מתרחש והנו מטופל נכון, הוא עשוי להציף סוגיות טיפוליות, למנף טיפול ולהוציאו מתקיעות. בין אם מקור הכשל גנטי או דינמי, אובייקטיבי או סובייקטיבי, יש להתייחס אליו באופן ממשי ולא רק כפרשנות העברתית וכהשלכה מדומיינת של המטופל מתוך כבוד לסובייקטיביות המטופל. 
בסדנה יוצג המחקר וממצאיו, נעסוק בהגדרת הכשל האמפתי על פי תיאוריות אישיות וקבוצתיות פסיכודינמיות, בגורמים לכשלים אמפתיים, בסוגי כשלים, בהבחנה בין מושגים דומים ושונים, בסוגיה האם עימות וקונפרונטציה ייחשבו לכשלים אמפתיים והאם יש גבולות לאמפתיה. כמו כן נעסוק בתהליכי העברה, העברה נגדית והזדהות השלכתית והמטופל הקשה בהקשר לכשלים אמפתיים. נציג אסטרטגיות וכלים ייחודיים לזיהוי מוקדם של כשלים אמפתיים, תוך הצגת סוגיות ודוגמאות מהשטח ומאפיינים ייחודיים. המפגש יהיה אינטראקטיבי ויתקיים בצורת דיון שיתופי והצגת דוגמאות.

כמו כן, קיימת אפשרות להזמין הרצאות בנושא הכשל האמפתי, המבוססות על הספר שכתבתי בנושא הכשל האמפתי בטיפול קבוצתי בהוצאת רסלינג.
משך ההרצאה כשעה וחצי, לפי הזמנה. המחיר יתואם עם הגורם המזמין.

הסדנה מיועדת לפסיכולוגים, עו"סים, מטפלים באמנות מתחומי הטיפול האישי, זוגי, משפחתי וקבוצתי וכן למדריכים אישיים וקבוצתיים.
משך הסדנה 2.5 שעות מלאות.
עלות הסדנה 475 שח. מינימום 3 משתתפים.

 

bottom of page